Politik

Du ensam kan ha svårt att påverka stora multinationella bolag, en lagstiftande församling eller vilka utsläpp som är tillåtna från motorbåtar. För att verkligen förändra hur ett land eller ett företag beter sig behöver det bildas opinion eller lagstiftning. Du kan inte direkt och på en gång få företag och politiker att bli mer hållbara men det går på lång sikt.

  • Genom att köpa varor av bolag som kommit längre i sin hållbarhetsresa tvingar du andra att göra detsamma om de ska kunna fortsätta att vara relevanta.
  • Du kan engagera dig i föreningar som utövar press av politiker och företag att bli mer miljömedvetna.
  • Genom din röstsedel utövar du en makt kring vilka politiker vi har och runt middagsbordet eller på puben med kompisar kan du övertyga andra att något måste göras.
  • Demonstrera för att visa för politiker, grannar, kollegor, företagsledare att det finns massor med människor som vill förändra hur vi lever.