Bli en del av lösningen

Varje person på jorden behöver få ner sina koldoixidutsläpp till 2 ton inom en snar framtid och på lång sikt behöver vi komma ner till 0 ton. Varje människa har ett ansvar för att vi ska lyckas, alternativet är katastrofalt. För första gången på väldigt länge har vi människor ett gemensamt mål som vi tillsammans kan uppnå. Det är att vi som art ska kunna fortsätta att leva på jorden.