Med sex aktiva steg tar du kontroll

Idag släpper varje svensk ut mellan fem och tio ton koldioxid i snitt, för att vi ska undvika för höga temperaturstigningar de närmsta 20 åren behöver vi komma ner till under två ton per person. Låter det svår? Ja, det kommer kräva att vi ändrar visa saker som vi gör idag och att vi gör saker på ett annat sätt. Jag tror att det är bra för dig att själv påbörja den resan, istället för att bli påtvingad förändringen om några år. Jag vill ge dig sex steg för att du ska börja sänka dina koldioxidutsläpp och känna att du är en del av något större. Varje steg kan göras fristående och det enklaste är att du fokuserar på varje steg för att det ska bli en vana och en naturlig del av ditt liv.

  1. Ekonomi
  2. Energi
  3. Konsumtion
  4. Transport
  5. Mat
  6. Resor