Mat

Snabbfakta: Köttindustrin står för 25% av människans nuvarande utsläpp av koldioxid. Genom att minska mängden kött som du äter minskar du dina utsläpp. Det finns även fler positiva aspekter, djurhållning och fodret till djuruppfödning tar i anspråk 80% av jordbruksmarkerna. Genom att äta det som odlas direkt istället för att gå via ett djur kan vi ge mat till fler människor med mindre använd jordbruksmark. Produktionen av kött är inget effektivt sätt att framställa mat på.

Vad kan du göra:

Enkelt utryckt så kan du börja äta mer vegetariskt, bli vegetarian eller vegan fullt ut. Många känner sig ovana och tycker det är krångligt att lägga om sin kost, de flesta är uppväxta med sås, kött och potatis. Men går vi ett par generationer tillbaka så var kött en lyxvara som åts i större mängder på fester eller högtider, idag äter vi det i allt för stor mängd mest hela tiden. Det finns studier som visar att förutom den stora påverkan tillverkandet av kött har på klimat och biologisk mångfald så påverkar även rött kött och chark- produkter vår hälsa negativt. Det finns massor med god mat som inte innehåller kött, du kommer efter ett tag till och med inte längre känna ett behov av att äta kött så ofta som många gör idag. Den är en ren vana. Börja med att ta två till tre dagar varje vecka som du exkluderar köttet hela dagen. Efter ett halvår så kommer steget till fem- sex dagar i veckan utan kött inte vara speciellt svårt. Det slutar troligen med att du antingen blir vegetarian, äter kött men enbart vid speciella tillfällen eller bara någon dag i veckan. Dessa steg från att ätit kött i princip varje dag till en dag i veckan kommer göra underverk på att sänka din klimatpåverkan.

Känner du att det är för tidigt eller du inte klarar av att exkludera kött fullt ut från din kost kan du genom att välja närproducerat naturbetat eller vilt kött fortfarande sänka din klimatpåverkan. Även att enbart välja bort det röda nöttköttet gör att ditt klimatutsläpp sänks.