Energi

Snabbfakta:

Mycket av dagens koldioxidutsläpp görs för att få energi till att värma och lysa upp våra bostäder, energi till att driva maskiner som tillverkar varor vi använder och energi för att transportera oss eller varorna. Kan vi påverka hur, varifrån och hur effektivt vi använder energin så påverkar vi också våra koldioxidutsläpp.

Vad kan du göra:

  • Du kan välja att elektriciteten som du använder i ditt hem kommer ifrån hållbara, koldioxidfria energikällor. För att få det betalar du oftast lite mer men det är ett enkelt sätt att påverka energibolagen och dina utsläpp Det är ett samtal eller en inloggning borta för att göra detta aktiva val.
  • Fundera på hur du får din värme till ditt hem och om det är från fossilenergi som kol, olja eller naturgas går det att välja någon annan energikälla. Det kräver oftast en större investering och tar längre tid men du bidrar väldigt positivt och du kommer att spara pengar i längden.
  • Använda mindre energi för att värma huset eller mindre elektricitet. Har du ett hus som inte är bra isolerat kan du åtgärda det mer bättre isolering. Kolla om det funkar att sänka inomhustemperaturen någon eller ett par grader, blir det kallt dra på en tröja.
  • Släck lampan och byt till LED- lampor istället för glöd- eller halogena lampor. Energiförbrukningen och livslängden för LED- lampor utklassar de övriga med hästlängder.
  • Energi är som mest effektiv när den används i närheten av där den tillverkas. Finns det möjlighet att ha jord- eller bergvärme där du bor. Kan du installera en luft/luft eller luft/vatten fläkt som tar energin från ytterluften.
  • Hur är förhållandena att sätta solceller eller en mindre vindkraft på taket. Genom att tillverka egen energi och elektricitet sänker du din påverkan, du använder den effektivt, du avlastar el- eller värmenätet och du spar pengar.